wp3691f2a4.gif

Forterne

Forside | Forretningsudvalget | KAF's adresser | Jubilarstævner | Landsskyttestævner | Tivoliklubben | KAF-Bladet | Forterne | Links | Opslagstavlen | Afdelingerne


wpac021aab.jpg

Forter ved København:

Charlottenlundfortet

Dragørfortet                 

Flakfortet                 

Garderhøjfortet

Kastrup Fortet

Middelgrundsfortet

Trekronerfortet

Kongelundsfortet

Mosede Fort

Kastellet ved Langelinie

Københavns Befæstning
Forter uden for København:

Langelandsfortet

Stevnsfortet

Masnedøfortet

Borgsted batteri

Hårbølle batteri

Bangsbofortet

Lynæsfort         Billeder

Ålborg Marinemuseum  


Museumscenter Hanstholm  


     
Kystbefæstningen

 

Kystbefæstningen, kystforter og -batterier til sikring af visse danske farvande, kyster og havne. Befæstning af København mod søsiden blev påbegyndt i 1700 tallet, og i løbet af 1800 tallet tog den fast form. Som følge af forsvarsordningen af 1909 blev der tillige opført en række kystbefæstningsanlæg på de sjællandske kyster, bl.a. i Smålandsfarvandet, og i 1932 blev Københavns søbefæstning samt den øvrige kystbefæstning på og ved Sjælland overført fra hæren til søværnet som Kystdefensionen.

Under besættelsen 1940-45 overtog tyskerne efterhånden alle de danske anlæg, og de blev ribbet for brugbart skyts. I 1945 påbegyndtes en genopbygning af Kystdefensionen, der dog først tog fart med forsvarsordningen af 1950/51, hvor navnet samtidig ændredes til Kystbefæstningen. En række ældre danske anlæg blev sat i stand, to tyskbyggede anlæg, Bangsbofortet og Hornbæk Batteri, blev taget i brug, og 1951-54 blev der bygget to nye, Stevnsfort og Langelandsfort.


I slutningen af 1950'erne begyndte en afvikling af de mest utidssvarende anlæg, herunder Hornbæk batteri som blev nedlagt og ryddet 1958/1959, og i 1961 blev Kystbefæstningen og de fleste af dens anlæg nedlagt som følge af forsvarsordningen af 1960.

Bangsbo fort blev nedlagt 1962, De resterende, dvs. Langelandsfort og Stevnsfortet, blev nedlagt hhv. 1993 og 1999.


Vil man vide mere om kystbefæstningen, så køb bogen Guide til Københavns Befæstning

Af Peter Thorning Christensen
Fortunfortet                  

Kastellets Hjemmeside


Hornbæk batteri