wp3691f2a4.gif

Tivoliklubben

Forside | Forretningsudvalget | KAF's adresser | Jubilarstævner | Landsskyttestævner | Tivoliklubben | KAF-Bladet | Forterne | Links | Opslagstavlen| Afdelingerne


wpac021aab.jpg

 Kopi af 85 års jubilæumsskrift

Tivoliklubbens formænd frem til 2014:

Kontorchef A.J. Poulsen, fra 1925 til 1939

Kaptajn J. Elvang, fra 1939 til 1961

Politikommissær Jørgen Kehling, fra 1961 til 2003

Nuværende formand:

Seniorsergent Bent Skaarup fra 2014


Bestyrelsen for Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB er:

Formand: Seniorsergent Bent Skaarup

Lille Odinshøj 12, 2.tv., 3140 Aalsgaarde

tlf. 4970 8345, mobil: 20259453, e-mail: bs@bsdata.dk

Bestyrelsesmedlem: Servicechef Bent Nielsen

Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup

tlf. 3253 0975, e-mail: bentnielsen@ofir.dk

Bestyrelsesmedlem:


Tivoliklubbens årsfest 2017 afholdes onsdag den 23. august kl. 18:15

Bemærk: Mødetidsunktet.


Indbydelser udsendes pr. brev til alle medlemmer ultimo juli, men kryds allerede nu i kalenderen,

tid og sted, så vi ikke skal savne dig i festdeltagernes glade kreds.

Eventuelle indstillinger om opta-gelse af nye medlemmer, bedes med en kort begrundelse, frem-sendt.

Med venlig hilsen

Bent Skaarup


Se dette års fest

       

Se Sidste års fest

Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB

blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925


Den 4. juni 1925 afholdt Kystartilleriforeningen sit årlige jubilarstævne, bl.a. også for årgang 1900, der jo havde 25 års jubilæum. Blandt disse jubilarer var daværende kontorchef i  Udenrigsministeriet A.J. Poulsen, som i øvrigt året efter blev valgt til formand I Kystartilleriforeningens Københavns afdeling.

Foreningens hovedkasserer, overpostbud H.J. Johansen, der kort forinden var tiltrådt som sådan, skulle aflægge  jubilarstævnets regnskab for årets indbydere til stævnet.

Dette skete ved en sammenkomst i Tivoli, hvor den tidligere

Hovedkasserer, inspektør i Tivoli, løjtnant J. A. Eriksen,  ligeledes var til stede. Kontorchef A.J. Poulsen foreslog nu her,  at indbyderne til jubilarstævnet skulle oprette

Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB,

og at denne klub hvert år efter jubilarstævnets afholdelse skulle afholde en  sammenkomst i Tivoli, hvor nye medlemmer, der skulle findes blandt årets indbydere til jubilarstævnet, skulle optages. Regnskabet for jubilarstævnet skulle ligeledes fremlægges her til godkendelse.


Denne lille "Sommerspøg", som A.J. Poulsen selv kaldte klubben, blev stiftet den 12. juni 1925 med et medlemstal på 13 (tretten), men på trods af al overtro har denne klub bevist sin levedygtighed, således at den med et medlemstal på 125 kunne fejre sit 75 års jubilæum i år 2000, og 10 år senere i 2010 fejre 85 års jubilæum med et medlemstal på 102.

 

 Chefsergent Gert Juhl fra 2003 til 2014