wp3691f2a4.gif

Jubilarstævner

wpac021aab.jpg TILBAGE

Til Jubilarstævnet var der tilmeldt 29 del-tagere heraf 10 jubilarer, og 19 ikke jubi-larer.

Ved mønstringen blev der budt velkom-men af præsidenten. Som sagde at fremmødet var fint med et medlemstal på 184.

(De første 120 af  de 184 medlemmer er 80 år eller derover, ældste medlem er 98 år,

hentet fra KAF-arkivet)

Efter mønstringen gik man ind til andagt i

teltet, som blev foretaget at orlogspræst Peter Thyssen. Efter andagten blev der fotografe-ring først alle fremmødte medlemmer. Heref-ter jubilarer årgangsvis 1954, 1959 og 1969.

 Så var det tid til skafning. Der var 2 slags

sild med øl og snaps, herefter forloren skil-pade med tilbehør og til sidst var der kaffe og småkager.  

Præsidenten indledte med dronningens skål hvorefter han bad forsamlingen blive stående og mindes vore kammerater, som var gået bort, siden sidste stævne. Herefter, begyndte skafningen. Snakken gik livligt bor-det rundt.

 Under skafningen meddelte præsidenten at han stopper og der skulle vælges en ny præsident ved næste formandsmøde.

Jubilæet sluttede ved 1530 tiden på sæd-valig vis.