wp3691f2a4.gif

Hovedafdelingen

wpac021aab.jpg

Forside | Forretningsudvalget | KAF's adresser | Jubilarstævner | Landsskyttestævner | Tivoliklubben | KAF-Bladet | Forterne | Links | Opslagstavlen


Tilbage til Afdelingerne

Nedennævnte er i 2017 tildelt

Kystartilleriforeningens Hæderskors:


  Udleveret 11. juni 2017


  Kommandørkaptajn  K. J. Svendsen

  Chef for  Søværnets Tekninskole                          &     

  8693/1969 Systemkonsulent  I. Christiansen


Kystartilleriforeningen ønsker tillykke