wp3691f2a4.gif

Tivoliklubbens årsfest


wpac021aab.jpg

Forside | Forretningsudvalget | KAF's adresser | Jubilarstævner | Landsskyttestævner | Tivoliklubben | KAF-Bladet | Forterne | Links | Opslagstavlen


Tilbage


Tivoliklubben årsmøde 22. August 2018.


Vejret var rigtigt fint til Tivoliklubbens årsfest onsdag den 22. august 2018, som igen i år blev holdt i restaurant Påfuglens smukke festsal, hvor 30 glade festdeltagere var mødt op.


Tilmelding og indbetalinger var igen i år af en sådan størrelse, at det var muligt at fastholde det sædvanlige tilskud til festen. En del af vore medlemmer måtte på grund af sydom melde fra, men indbetalte alligevel et flot tilskud til Tivoliklubbens årlige fest. En stor tak for alle bidrag!


Alle rejste sig og, helt efter traditionen indledte vi vor festaften med en hyldest til Hds. Majestæt Dronningen ved at udbringe aftenens første skål for vor dronning.


Herefter oplæste formanden årgang og navn på de af vor kammerater, som siden sidste års sammenkomst var afgået ved døden,

og udtalte et


"Æret være vore kammeraters minde"


Efter dette, satte alle sig.


Formanden bød  alle en rigtig hjertelig velkommen til alle her i restaurant Påfuglens smukke havesal, til vor tivoliklubs årsfest nr. 93 her i 2018. Som i år var ændret til et frokostarrangement kl. 1200.


Formandens tale:


Årsfesten har igennem årerne været arrangeret med værdighed, men alligevel også med godt humør, og det er helt og aldeles deltagernes fortjeneste. Det var med stor forventning jeg så frem til at få svar fra vores medlemmer angående, deltager/deltager ikke i årsfesten. Der er sendt 62 indbydelser ud, og resultatet blev: 35 deltager. 11 har ikke svaret. 16 har sendt afbud. Det er over halvdelen af medlem-merne som deltager.

Der var dog 5 som af helbredsmæssige årsager  alligevel ikke kunne deltage.

Under frokosten blev der sunget:

Hvor smiler fagert den danske kyst….  


Efter frokosten,kaffen og det hyggelige samvær var det er nu på tide at afslutte endnu en dejlig stund i restaurant Påfuglen, med en kæmpe tak for fremmødet, tak for kontingent og tilskud af forskellig størrelse, hvoraf de større bidrag er helt afgørende for at vores årsfest kan afholdes på samme niveau som det i mange år har været tilfældet.


Næste årsmøde vil finde sted onsdag den 21. august 2019.

 - Vi sluttede med et leve for KAF og tivoliklubben,

tre lange - tre korte efterfulgt kammeratskabssangen.


På festligt gensyn næste år.


KAF og tivoliklubben længe leve!


Kammerater, våbenfæller

K.A.F.

Råber hurra så det smælder,

K.A.F.

Vi holder sammen, i fryd og gammen,

Og råber højt hurra for vor forening,

Kammerater, våbenfæller

K.A.F.