wp3691f2a4.gif

KAF’s Tivoliklubbens årsfest


wpac021aab.jpg

Forside | Forretningsudvalget | KAF's adresser | Jubilarstævner | Landsskyttestævner | Tivoliklubben | KAF-Bladet | Forterne | Links | Opslagstavlen


Tilbage

Tivoliklubbens årsmøde 20. august 2014.


Vejret var igen fint til Tivoliklubbens årsfest onsdag den 20. august 2014, som igen i år blev holdt i restaurant Påfuglens festsal, hvor 47 glade festdeltagere var mødt op.


Tilmelding og indbetalinger var igen i år af en sådan størrelse, at det var muligt at fastholde det sædvanlige tilskud til festen. En del af vore medlemmer måtte på grund af sydom melde fra, men indbetalte alligevel et flot tilskud til Tivoliklubbens årlige fest. En stor tak for alle bidrag!

Helt efter traditionerne indledte formanden

med en hyldest til Danske Soldaterforeningers

protektor, Hendes Majestæt Dronningen, hvorefter

alle stående med løftet glas efter formanden udtalte:


”for Dronningen”.


Herefter oplæste formanden årgang og navn på de af vor kammerater, som siden sidste års sammenkomst var afgået ved døden:


Årgang 1950 Knud Harndahl

Årgang 1952 Preben Duchwaider

Årgang 1959 Dion Sørensen

Årgang 1948 Erik Boisen Lauesen

Årgang 1943 Frede Sonne

og udtalte et


”Æret være vore døde kammeraters minde”.


Herefter satte alle sig og formanden rettede derefter en rigtig hjertelig velkommen til alle her i restaurant påfuglens smukke havesal til vor Tivoliklubs årsfest nr. 89.

En særlig velkomst til vores tidligere formand Gert Juhl og præsident Benny Horn samt ikke at forglemme de af vore ældre kammerater, som stadig holder ved vor gamle Tivoliklub. Også en varm velkomst til de langvejs fra

kommende og til de mindre mobile, som trofast møder op, når der bliver kaldt. Også en særlig velkomst til Ove Krag og Erhardt Hedegaard, om var med for første gang.

Så var det tid til at gå i gang med den lækre menu med tilhørende vine, sidstnævnte var en del af klubbens ydelse sammen med entreen til Tivoli. Efter første ret annoncerede formanden optagelse af nye medlemmer i Tivoliklubben.


Det var Ove Krag, årgang 1960 og Erhardt Hedegaard,

 årgang 1962. De blev budt velkommen i vor kreds og fik

overrakt hver et eksemplar af vores 85 års Jubilæumsskrift.


Herefter blev første sang ”Hvor smiler fagert den danske kyst” sunget.


Dernæst var det hovedrettens tur til at blive serveret. Helstegt kalveculotte med tilbehør.Formandens tale:

Det er første år, jeg står i spidsen for vor agtværdige Tivoliklub. Det er med stor glæde, jeg har overtager hvervet som formand. Det var meget nemmere at overtage hvervet fra Gert Juhl , end jeg troede, hvilket skyldtes det meget righoldige materiale fra tidlige år.

Var der noget jeg ville vide, kunne jeg altid spørge.


Det skal du have tak for!


Årsfesten har igennem årerne været arrangeret med værdighed, men alligevel også med godt humør, og det er helt og aldeles deltagernes fortjeneste. Det var med stor forventning, jeg så frem til at få svar fra vores medlemmer angående deltager/deltager ikke i årsfesten.

Der er sendt 85 indbydelser ud og resultatet blev: 47 deltager, 16 har ikke svaret og 22 har sendt afbud.

Det er lidt over halvdelen af medlemmerne, som deltager, samtidig viser tallene, at der bliver færre medlemmer hvert år, men det er nok noget, vi må tage som det er, vi bliver jo som sagt ikke yngre.

Som tiden går, kan det ikke undgås, at vi misternogle af vore kammerater, men det er jo en naturlig ting, når man tænker på, at de fleste af os ikke er helt unge mere.

Siden sidste årsmøde har vi mistet 5 kammerater, til gengæld har vi jo fået 2 nye medlemmer, så kender man nogle i vore KAF afdelinger, som gerne vil være med i fællesskabet, så lad mig det vide, så kan vi måske

bibeholde vores medlemsantal. Et lille hjertesuk - der er nogle af vore medlemmer, der glemmer at meddele deltager/deltager ikke til vores årsfest, så det er lidt

gætteri, når svaret indløber. Herefter blev anden sang ”Jeg elsker de grønne lunde”  sunget.


Formandens afslutnings-/takketale:

Det er nu på tide at afslutte endnu en dejlig aften i Påfuglen med en kæmpe tak for fremmødet, tak for kontingent og tilskud af forskellig størrelse, hvoraf de større bidrag er helt afgørende for, at vores årsfest kan afholdes på samme niveau, som det i mange år har været tilfældet.

Næste årsmøde vil finde sted onsdag den 19. august 2015.

Vi slutter med et leve for

Kystartilleriforeningen og Tivoliklubben

(tre lange og tre korte)

efterfulgt af kammeratskabssangen.

På festligt gensyn næste år.


Bent SkaarupIndtægter:

Bank/giro indbetalt pr. 23/9…...

Kontant…………………………….…..

Frimærker…………….……….……..

I alt………………………………….…..


Udgifter:

Indbydelser……………………….…..

Entre Tivoli (32 x 99,00)…….…..

Vin Påfuglen.……………………….…

I alt………………………….………..…


Underskud:………………………….
11.498,00 kr.

2.738,00 kr.

356,00 kr.

14.592,00 kr.546,00 kr.

3.168,00 kr.

11.345,00 kr.

15.059,00 kr.


-467,00 kr.

Årsfest 2014 - økonomi: