wp3691f2a4.gif

Tivoliklubbens årsfest


wpac021aab.jpg

Forside | Forretningsudvalget | KAF's adresser | Jubilarstævner | Landsskyttestævner | Tivoliklubben | KAF-Bladet | Forterne | Links | Opslagstavlen


Tilbage

Kystartilleriforeningens Tivoliklub


Tivoliklubbens årsmøde 17. august 2016.


Vejret var rigtigt fint til Tivoliklubbens årsfest onsdag den 17. august 2016, som igen i år blev holdt i restaurant Påfuglens smukke festsal, hvor 42 glade festdeltagere var mødt op.


Tilmelding og indbetalinger var igen i år af en sådan størrelse, at det var muligt at fastholde det sædvanlige tilskud til festen. En del af vore medlemmer måtte på grund af sydom melde fra, men indbetalte alligevel et flot tilskud til Tivoliklubbens årlige fest. En stor tak for alle bidrag!


Alle bedes rejse sig:

Traditionelt, men også gerne, vil vi indlede vor festaften med en hyldest til

Hds. Majestæt Dronningen ved at udbringe aftenens første skål for vor dronning, og vi gør det ved at alle efter mig udtaler:

”for dronningen”.


Herefter oplæste formanden årgang og navn på de af vor kammerater, som siden sidste års sammenkomst var afgået ved døden:

Årgang 1957 Knud Erik Hansen

Årgang 1959 Jørgen Hammer Sørensen

"Æret være vore døde kammeraters minde"


Efter dette satte alle sig.

Formanden bød en rigtig hjertelig velkommen til alle her i restaurant påfuglens smukke havesal, til vor tivoliklubs årsfest

nr. 91 her i 2016.

En særlig velkommen til KAF præsident Benny Horn samt vores tidligere formand Gert Juul, og ikke at forglemme de af vore ældre kammerater, som stadig holder ved vor gamle tivoliklub. Også en varm velkommen til de langvejs fra kommende og til de mindre mobile, som trofast møder op når der bliver kaldt:


Også en særlig velkomst til:

Årgang 1963 Jørgen H. Andreasen

Årgang 1953 Poul Milter Vejbæk

Årgang 1958 Poul Erik Mortensen

Som er med for første gang


Så blev første ret serveret.

Laksetatar med ramsløgscreme, radiser, skalotteløg, urter, syrnet fløde og sprødt brød.


Herefter, som nævnt i min velkomst er der i år 3 nye medlemmer til optagelse i tivoliklubben.

Årgang 1963 Jørgen H. Andreasen

Årgang 1953 Poul Milter Vejbæk

Årgang 1958 Poul Erik Mortensen

Bedes ”træde an” her oppe.

Hjertelig velkommen i vor kreds. I får hermed et jubilæumshæfte fra vores 85 års jubilæum, med en medlemsliste fra samme år. I kan sætte jer!


Så vil jeg bede Jer sammen med mig synge:  ”Hvor smiler fager den danske kyst”.  

Efter sangen blev hovedretten serveret.

Stegt unghanebryst serveret med saltbagt selleri, svampecreme og knuste kartofler


Formandens tale:

Årsfesten har igennem årerne været arrangeret med værdighed, men alligevel også med godt humør, og det er helt og aldeles deltagernes fortjeneste.

Det var med stor forventning jeg så frem til at få svar fra vores medlemmer angående, deltager/ deltager ikke i årsfesten.

  Der er sendt 76 indbydelser ud, og resultatet blev: 42 deltager. 15 har ikke svaret. 19 har sendt afbud. Det er lidt over halvdelen af medlemmerne som deltager, samtidig viser tallene noget glædelig nyt, at vi ikke er blevet færre medlemmer i år. Siden sidste årsmøde har vi mistet 2, til gengæld har vi jo fået 3 nye medlemmer.

Kender man nogle i vore KAF afdelinger, som gerne vil være med i fællesskabet, så lad mig det vide, så kan vi måske bibeholde vores medlems-antal. Vedrørende tilmelding er der igen glædelig nyt, kun et enkelt medlemmer havde glemt at meddele deltager/ deltager ikke til vores årsfest.

Nu vil jeg bede Jer sammen med mig synge:  ”Jeg elsker de grønne lunde”.


Efter sangen blev der serveret kaffe og en lille kage.Det er nu på tide at afslutte endnu en dejlig aften i restaurant påfuglen, med en kæmpe tak for fremmødet, tak for kontin-gent og tilskud af forskellig størrelse, hvoraf de større bidrag er helt afgørende for at vores årsfest kan afholdes på samme niveau som det i mange år har været tilfældet.

Næste årsmøde vil finde sted onsdag den 23. august 2017.

Festen sluttede, helt efter traditionerne, med et leve for Kystartilleriforeningen og Tivoli­klubben (tre lange og tre korte), efterfulgt af kammeratskabssangen.


På festligt gensyn næste år.


Bent Skaarup