wp3691f2a4.gif

Tivoliklubbens årsfest


wpac021aab.jpg

Forside | Forretningsudvalget | KAF's adresser | Jubilarstævner | Landsskyttestævner | Tivoliklubben | KAF-Bladet | Forterne | Links | Opslagstavlen


Tilbage

Tivoluklubbens årsmøde den

 23. august 2017


Vejret var rigtigt fint til Tivoliklubbens årsfest onsdag den 23. august 2017, som igen i år blev holdt i restaurant Påfuglens smukke festsal, hvor 30 glade festdeltagere var mødt op.


Tilmelding og indbetalinger var igen i år af en sådan størrelse, at det var muligt at fastholde det sædvanlige tilskud til festen. En del af vore medlemmer måtte på grund af sydom melde fra, men indbetalte alligevel et flot tilskud til Tivoliklubbens årlige fest. En stor tak for alle bidrag!


Alle rejste sig og, helt efter traditionen indledte vi vor festaften med en hyldest til Hds. Majestæt Dronningen ved at udbringe aftenens første skål for vor dronning,


Herefter oplæste formanden årgang og navn på de af vor kammerater, som siden sidste års sammenkomst var afgået ved døden,

og udtalte er


"Æret være vore kammeraters minde"


Efter dette, satte alle sig.

Formanden bød  alle en rigtig hjertelig velkommen til alle her i restaurant Påfuglens smukke havesal, til vor tivoliklubs årsfest nr. 92 her i 2017.

En særlig velkommen til KAF præsident Benny Horn og de af vore ældre kammerater, som stadig holder ved vor gamle tivoliklub. Også en varm velkommen til de langvejs fra kommende og til de mindre mobile, som trofaste møder op når der bliver kaldt:


Så blev første ret serveret,

Rejecoctail


Efter forretten blev sangen,

Den danske sang er en ung, blond pige, Sunget!


Efter sange blev hovedretten serveret.


Kalveculotte med kartoffelmos,

sæsonens grønt og kalveglace,


Efter hovedretten formandens tale:


Årsfesten har igennem årerne været arrangeret med værdighed, men alligevel også med godt humør, og det er helt og aldeles deltagernes fortjeneste. Det var med stor forventning jeg så frem til at få svar fra vores medlemmer angående, deltager/deltager ikke i årsfesten. Der er sendt 64 indbydelser ud, og resultatet blev: 32 deltager. 7 har ikke svaret. 25 har sendt afbud. Det er halvdelen af medlemmerne som deltager. Siden sidste årsmøde har vi mistet 8 kammerater. Kender man nogle i vore KAF afdelinger, som gerne vil være med i fællesskabet, så lad mig det vide, så kan vi måske bibeholde vores medlemstal. Vedrørende tilmelding er der igen glædelig nyt, kun 2 medlemmer havde glemt at meddele deltager/deltager ikke til vores årsfest.


Så vil jeg bede Jer sammen med mig synge:  


Danmark nu blunder den lyse nat


Afslutnings - takketale.


Det er nu på tide at afslutte endnu en dejlig aften i restaurant Påfuglen, med en kæmpe tak for fremmødet, tak for kontingent og tilskud af forskellig størrelse, hvoraf de større bidrag er helt afgørende for at vores årsfest kan afholdes på samme niveau som det i mange år har været tilfældet.


Næste årsmøde vil finde sted onsdag den 22. august 2018. - Vi slutter med et leve for KAF og tivoliklubben, tre lange - tre korte efterfulgt kammeratskabssangen.

 


På festligt gensyn næste år.


Bent Skaarup