wp3691f2a4.gif

Jubilarstævner

wpac021aab.jpg TILBAGE

Kommandørkaptajnen K. J. Svendsen får overrakt Kystartilleriforeningens hæderstegn.

Som afslutning på jubilarstævner 2017 blev kammeratskabssangen  sunget og der udråbtes et leve for Kystartilleriforeningen.

Man samledes i mindre flokke i det gode vejr udenfor hvor snakken gik til det var tid til at finde bus og tog.

Tak for en god dag