wp3691f2a4.gif

KAF's adresser

Forside | Forretningsudvalget | KAF's adresser | Jubilarstævner | Landsskyttestævner | Tivoliklubben | KAF-Bladet | Forterne | Links | Opslagstavlen | Afdelingernewpad50c241.jpg

Københavns afdeling:

Formand: Mejeriingeniør Erik Nygaard

Margretheholmsvej 36, 4.th.

1434 København K

tlf. 2367 0214, email: nygaard_66@msn.com

Kasserer: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen

Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde

tlf. 3250 9137, e-mail: anni-soegaard@pc.dk

Giro 3 05 35 12


Esbjerg og omegns afdeling:

Formand: Kørselsleder Poul Erik Mortensen,

Sylvestervej 30, 6710 Esbjerg V.

tlf. 7515 0917/2280 3917, e-mail: penm@esenet.dk

Kasserer: Jens Peter Vestergaard

Liljevej 20, 6705 Esbjerg Ø

tlf. 7514 0409


Skyttegruppen:

Formand og kasserer:

Bjarne Andersen


tlf.: 3151 4404

e-mail: bjarne@foxtot.dk

Østjysk afdeling:

Formand: Bogtrykker John Heide

Over Fussingvej 39, Over Fussing, 8900 Randers

tlf. 8645 4118, e-mail: hei-de@elromail.dk

Kasserer: Revisor Kay A. Højholdt

Møllevænget 7, 8963 Auning

tlf. 6017 6820


Frederikssund og omegns afdeling:

Formand & Kasserer: Civiløkonom

Jørgen Ellehammer Rasmussen

Bovænget 13, 3200 Helsinge

tlf. 4879 5317,

e-mail: Joergen@ellehammer.be


Jylland Midt-Vest afdeling:

Formand: Mejerist Jens peter Jensen

Kastanievej 12, 8620 Kjellerup

tlf.: 2334 0137

email: jenspeterjensen@webspeed.dk

Kasserer: Revisor Ole Maagaard

Bækvej 10 A, Mønsted, 8800 Viborg

tlf.: 2985 6211,

e-mail: ole@maagaard.org


Region Sjællands afdeling:

Formand: Pens. major Benny Horn

Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg

Tlf. 2120 7001, e-mail: horn@post6.tele.dk

Kasserer: Flemming Larsen

Sølvvænget 1,4652 Hårlev

tlf. 2067 8944, e-mail: lajtinen@elvercom.dk

Giro 7 06 86 54


Nordjyllands afdeling:

Formand: Knud Erik Krogh

Aalborgvej 375, 9362 Gandrup

Tlf.: 9825 9573

e-mail: alice.knud@mail.dk

Kasserer: Tømmermester  Jens A. Jensen

Enggårdsgade 38C, 9000 Aalborg

tlf. 9816 1821

 

Fyns stifts afdeling:

Formand: Direktør Kurt Klein Taanquist

Udsigten 8, 5853 Ørbæk

tlf. 4016 3571, e-mail: kurtkleintaanquist@webspeed.dk

Kasserer: Erhardt Hedegaard

Tronne Allé 26, 5800 Nyborg

tlf. 2424 7093, e-mail: dykker@turbopost.dk

Giro 8 27 04 73


Kystartilleriforeningens Tivoliklub:

Formand og Kasserer: Seniorsergent Bent Skaarup

Lille Odinshøj 12, 2.tv., 3140 Aalsgaarde

tlf.: 2025 9453

e-mail:  tivoliklubben@kystartilleriforeningen.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Servicechef, Bent Nielsen

Mejeriingeniør Erik Nygaard


Sydjysk afdeling: Er lukket pr. 08/05 2016

Medlemmerne som ønsker det er overført til Hoveafdelingen..


Raketafdelingen:  Er lukket pr. 31/12 2013.

Medlemmerne som ønsker det er overført til KBH og Hoveafdelingen.


Thisted Amts afdeling: Er lukket pr. 31/12 2013.

Medlemmerne er overført til Jylland Midt-Vest  og

Sydjysk afdeling.


Ændringer i adresser m. m.  vil blive markeret med blåt et stykke tid tidåned.