wp3691f2a4.gif

KAF's adresser

Forside | Forretningsudvalget | KAF's adresser | Jubilarstævner | Landsskyttestævner | Tivoliklubben | KAF-Bladet | Forterne | Links | Opslagstavlen | Afdelingernewpad50c241.jpg

Københavns afdeling:

Formand: Mejeriingeniør Erik Nygaard

tlf. 2367 0214, Email: mandoedrengen1@gmail.com


Kasserer: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen

tlf. 3250 9137, E-mail: anni-soegaard@pc.dk

Giro 3 05 35 12


Esbjerg og omegns afdeling:

Formand: Kørselsleder Poul Erik Mortensen,

tlf. 7515 0917/2280 3917, E-mail: penm@esenet.dk


Kasserer: Jens Peter Vestergaard

tlf. 7514 0409


Skyttegruppen:

Formand og kasserer:  Bjarne Andersen

tlf.: 3151 4404

E-mail: bjarne@foxtot.dk

Østjysk afdeling:

Formand: Bogtrykker John Heide

tlf. 8645 4118, E-mail: hei-de@elromail.dk


Kasserer: Revisor Kay A. Højholdt

tlf. 6017 6820


Frederikssund og omegns afdeling:

Formand & Kasserer: Civiløkonom

Jørgen Ellehammer Rasmussen

tlf. 4879 5317,

E-mail: Joergen@ellehammer.be


Jylland Midt-Vest afdeling:

Formand: Mejerist Jens peter Jensen

tlf.: 2334 0137

E-mail: jenspeterjensen@webspeed.dk


Kasserer: Revisor Ole Maagaard

tlf.: 2985 6211,

E-mail: ole@maagaard.org


Region Sjællands afdeling:

Formand: Pens. major Benny Horn

Tlf. 2120 7001, E-mail: horn@post6.tele.dk


Kasserer: Flemming Larsen

tlf. 2067 8944, E-mail: lajtinen@elvercom.dk

Giro 7 06 86 54


Nordjyllands afdeling:

Formand: Knud Erik Krogh

Tlf.: 9825 9573

E-mail: alice.knud@mail.dk


Kasserer: Tømmermester  Jens A. Jensen

tlf. 9816 1821

Fyns stifts afdeling:

Formand: Direktør Kurt Klein Taanquist

tlf. 4016 3571, E-mail: kurtkleintaanquist@webspeed.dk


Kasserer: Erhardt Hedegaard

tlf. 2424 7093, E-mail: dykker@turbopost.dk

Giro 8 27 04 73


   

Kystartilleriforeningens Tivoliklub:

Formand og Kasserer: Seniorsergent Bent Skaarup

tlf.: 2025 9453,

E-mail:  tivoliklubben@kystartilleriforeningen.dk


Bestyrelsesmedlemmer:

Mejeriingeniør Erik Nygaard,

Tlf.:2367 0214, E-mail:  mandoedrengen1@gmail.com

Pens. major Benny Horn

Tlf. 2120 7001, E-mail:  horn@post6.tele.dk

Ændringer i adresser m. m.  vil blive markeret med blåt et stykke tid

KAF’s  Adresser

Sydjysk afdeling: Er lukket pr. 08/05 2016

Medlemmerne som ønsker det, er overført til

Hoveafdelingen..


Raketafdelingen:  Er lukket pr. 31/12 2013.

Medlemmerne som ønsker, det er overført til

KBH og Hoveafdelingen.


Thisted Amts afdeling: Er lukket pr. 31/12 2013.

Medlemmerne er overført til Jylland Midt-Vest  og

Sydjysk afdeling.