wp3691f2a4.gif

Jubilarstævner

wpac021aab.jpg

Forside | Forretningsudvalget | KAF's adresser | Jubilarstævner | Landsskyttestævner | Tivoliklubben | KAF-Bladet | Forterne | Links | Opslagstavlen| Afdelingerne


Tamburkorpset

Årgang 1949

Årgang 1954

Årgang 1959

Årgang 1964

Årgang 1969

Årgang 1979

Gudstjenesten


Kystartilleriforeningens Jubilarstævne

blev i år afviklet lørdag den 14. juni 2014 på Dragør Fort.

Ved tilmeldingsfristens udløb var der tilmeldt 60, heraf var 17 jubilarer. Vejret var, som det ”skal” være ”solskin”, udstukket for en rigtig god og minderig jubilæumsdag og i øvrigt holdt vejret tørt hele stævnet igennem.

De indledende rammer var således nu på plads. Konceptet for tilmelding og indbetaling med videre fulgte de sidste års procedure med, at den enkelte tilmeldte, inden mødedagen, havde modtaget et brev indeholdende papirer til brug for dagen. Som sidste år var der også forslag til ”rejseplan” til fortet.

     Stævnet blev indledt med udlevering af navneskilt og om nødvendigt vejledning om kommende ”opholdssted” og ”toiletforhold”. Efter modtagelsen og ”genkendelsessamtaler” var der modtagelse ved Søværnets Tamburkorps, der musicerede inden det videre forløb.

I lighed blev konceptet fra sidste år blev det videre forløb, at deltagerne blev samlet under ledelse af i år vicepræsidenten Kurt Klein Taanquist, der overlod jubilarstævnet til præsidenten.

Benny Horn bød deltagerne velkommen og udtrykte stor tilfredshed med de mange tilmeldte. Han var glad for, at det ”nye” jubilarsted var blevet vel modtaget og håbede, at vi igen ”kunne komme tilbage til gamle dage”.

I sin modtagelse kom han ind på de problemer, som Kystartilleriforeningen og andre samarbejdspartnere stod over for i øjeblikket. Med baggrund i tilbagemeldinger med videre har forretningsudvalget besluttet, at Jubilarstævnet 2015 afholdes den 6. juli samme sted næste år.

Efter modtagelsen overlod præsidenten jubilarstævnet til kommandørkaptajn Karl Jesper Svendsen, der viderebragte søværnets hilsen til stævnet.

     Kommandørkaptajnen gav en orientering om søværnets situation og de problemstillinger og opgaver, man nu og i fremtiden stod over for. Han nævnte herunder blandt andet de arktiske forhold, internationale indsatser og den nye officersuddannelse.

Kommandørkaptajnen kom i sin tale særligt ind på værdien af det arbejde, som foreninger som blandt andet Kystartilleriforeningen og andre betød for forsvaret som helhed.

Efter modtagelsen fortrak deltagerne sig til det opstillede telt på ”kajgaden”, hvor andagten under ledelse af orlogspræst Peter Thyssen forestod den kirkelige handling. I teltet fremtog Peter Thyssen to lysestager - et minde fra hans tjeneste på Absalon - og stillede dem med lys på prædikestolen.

Peter Thyssens prædiken tog udgangspunkt i menneskehedens ønske om at være den ”største” med hensyn til blandt andet ”bolig, bil og uddannelse” med videre. I Guds ”ord” var vigtigheden at ”tjene” hinanden med hensyn til ”videregivelse” af de  færdigheder, man besad og ikke så meget sit eget behov om anerkendelse med videre.

Da gudstjenesten var overstået samledes Jubilarstævnet igen på pladsen foran fortindgangen, hvor deltagerne først blev fotograferet samlet og herefter i jubilarårgange. Efter fotograferingen optrådte Tamburkorpset med det altid flotte koncept. Igen var der nye ”optrin” på programmet. Efter afslutningen sivede deltagerne ind i fortet, hvor der var skaftning til venstre for indgangen. Her var der dækket op til gæster og deltagere.

Præsidenten Benny Horn sluttede det officielle stævne med blandt andet at takke for et godt jubilarstævne og på gensyn i 2015. Stævnet afsluttes med

”Sku` gammel venskab ren forgå” og ”Kammeratskabssangen”.

Resten af dagen blev benyttet til kammeratligt samvær.


På gensyn i 2015.


Kaj Aage SørensenFællesspisning

TILBAGE

2014