wp3691f2a4.gif

Østjysk afd.

wpac021aab.jpg

Forside | Forretningsudvalget | KAF's adresser | Jubilarstævner | Landsskyttestævner | Tivoliklubben | KAF-Bladet | Forterne | Links | Opslagstavlen


Tilbage til Afdelingerne

FUNKTION

NAVN

 MEDL. NR

VALGT

 ÅR

BEMÆRKNING

Formand   

John Heide

6139

2014

2 års valg

Kasserer

Kay A. Højholdt

5193

2013

2 års valg

Bestyrelsesmedlem

Verner Christensen

7184

2014

1 års valg

Bestyrelsesmedlem

Aksel G. Rasmussen

8872

2014

2 års valg

Bestyrelsesmedlem

Eigil R. Froberg

5463

2014

2 års valg

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Ove Andersen

9120

2014

1 års valg

Bestyrelsessuppleant


                   Revisor

Leif Bendix

9180

2014

1 års valg

Revisor

Ove Andersen

9120

2014

1 års valg

Revisorsuppleant

Egon Stick

5491

2014

1 års valg

Fanebærer (Randers)

Eigil R. Froberg

5463

2014

1 års valg

Stedfortræder/hjælper

John Heide

6139

2014

1 års valg

Fanebærer (Århus)

Aksel G. Rasmussen

8872

2014

1 års valg

Stedfortræder

Leif Bendix

8180

2014

1 års valg

Delegeret

John Heide

6139

2014

1 års valg

Ovenstående valg er foretaget på den årlige generalforsamling:

Torsdag den 20. marts 2014.


KYSTARTILLERIFORENINGEN

ØSTJYSK AFDELING


John Heide

Formand


Nedennævnte er i 2013 tildelt

Kystartilleriforeningens Hæderskors:Udleveret den 24. Oktober 2013 til:

5463/284620/1956 Eigil R. Froberg

Østjysk afdeling


Kystartilleriforeningen Ønsker tillykke

Nedennævnte er i 2013 tildelt

Danske Soldaterforeningers Landsraad’s Æresplakette.


Udleveret den 24. Oktober 2013 til:

6139/438365/1959 John Heide

Østjysk afdeling


 Kystartilleriforeningen ønsker tillykke