wp3691f2a4.gif

Esbjerg og omegns afd.

wpac021aab.jpg

Forside | Forretningsudvalget | KAF's adresser | Jubilarstævner | Landsskyttestævner | Tivoliklubben | KAF-Bladet | Forterne | Links | Opslagstavlen


Tilbage til Afdelingerne

Esbjerg og Omegns afdeling..

Bestyrelses sammensætning:


Formand: Kørselsleder Poul Erik Mortensen, Sylvestervej 30, 6710 Esbjerg V.


Kasserer: Jens Peter Vestergaard, Liljevej 20, 6705 Esbjerg Ø.


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:  Søren Ib Nielsen,  Gunnar Nielsen.


På den nye bestyrelses vegne ser jeg frem til et godt og frugtbart samarbejde til gavn for os alle i KAF.

Jeg står gerne til rådighed med yderligere information.


Venlig hilsen

Poul Erik Mortensen

Formand

Nedennævnte er i 2014 tildelt

Kystartilleriforeningens Hæderskors:


Udleveret 26. Marts 2014 til:

2884/18205/1949 Frode Helmer Laursen


Esbjerg og omegns afdeling.


Kystartilleriforeningen Ønsker tillykke.Nedennævnte er i 2015 tildelt

Kystartilleriforeningens Hæderskors:


Udleveret 23. marts 2015 til:

9161/398160/1958 Poul Erik Mortensen


Esbjerg og omegns afdeling


Kystartilleriforeningen Ønsker tillykke


Nedennævnte er i 2016 tildelt

Kystartilleriforeningens Hæderskors:


Udleveret 09. marts 2016 til:

5486 Gunnar Nielsen

Esbjerg og omegns afdeling.


Kystartilleriforeningen Ønsker tillykke