wp3691f2a4.gif

Forretnings-udvalget

Forside | Forretningsudvalget | KAF's adresser | Jubilarstævner | Landsskyttestævner | Tivoliklubben | KAF-Bladet | Forterne | Links | Opslagstavlen | Afdelingerne


wpac021aab.jpg

Præsident:

Pens. major Benny Horn

tlf. 2120 7001

E-mail: horn@post6.tele.dk


Landssekretær:

Mejeriingeniør Erik Nygaard

tlf. 2367 0214,

E-mail: mandoedrengen1@gmail.com

Vicepræsident:

Direktør Kurt Klein Taanquist

Tlf..: 4016 3571

E-mail: kurtkleintaanquist@webspeed.dk


Redaktør: (midlertidig)

Pens. major Benny Horn

tlf. 2120 7001

E-mail: redaktionen@kystartilleriforeningen.dk


Hovedkasserer:

Revisor Ole Maagaard

tlf. 2985 6211

E-mail: ole@maagaard.org

Giro 9 00 24 13

 

Bestyrelsesmedlem & Webmaster:

Seniorsergent Bent Skaarup

Tlf. 2025 9453

E-mail: webmaster@kystartilleriforeningen.dk

Forretningsudvalgets  Adresser