wp3691f2a4.gif

Forretnings-udvalget

Forside | Forretningsudvalget | KAF's adresser | Jubilarstævner | Landsskyttestævner | Tivoliklubben | KAF-Bladet | Forterne | Links | Opslagstavlen | Afdelingerne


wpac021aab.jpg

Præsident:

Pens. major Benny Horn

Ornebjergvej 53

4760 Vordingborg

tlf. 2120 7001

E-mail: horn@post6.tele.dk


Landssekretær:

Mejeriingeniør Erik Nygaard

Margretheholmsvej 36, 4.th.

1432 København K

tlf. 2367 0214,

E-mail: mandoedrengen1@gmail.com

Vicepræsident:

Direktør Kurt Klein Taanquist

Udsigten 8, 5853 Ørbæk

Tlf..: 4016 3571

E-mail: kurtkleintaanquist@webspeed.dk


Redaktør:

Pens. major Benny Horn

Ornebjergvej 53

4760 Vordingborg

tlf. 2120 7001

E-mail: redaktionen@kystartilleriforeningen.dk


Hovedkasserer:

Revisor Ole Maagaard

Bækvej 10 A, Mønsted

8800 Viborg

tlf. 2985 6211

E-mail: ole@maagaard.org

Giro 9 00 24 13

 

Bestyrelsesmedlem & Webmaster:

Seniorsergent Bent Skaarup

Lille Odinshøj 12, 2.tv.

3140 Ålsgårde

Tlf. 2025 9453

E-mail: webmaster@kystartilleriforeningen.dk