wp3691f2a4.gif

Region Sjælland

wpac021aab.jpg

Forside | Forretningsudvalget | KAF's adresser | Jubilarstævner | Landsskyttestævner | Tivoliklubben | KAF-Bladet | Forterne | Links | Opslagstavlen


Tilbage til Afdelingerne

Nedennævnte er i 2013 tildelt

Danske Soldaterforeningers Landsraad’s Fortjensttegn i sølv:


   Udleveret 23. Marts 2013 til:

   7870/204657 Hans Verner Poulsen

   Region Sjællands afdeling


Kystartilleriforeningen Ønsker tillykke.

Nedennævnte er i 2013 tildelt

Kystartilleriforeningens Hæderskors:


Udleveret 23. Marts 2013 til:

9051/12988/1942 Helmouth Gerner Jørgensen

Region Sjællands afdeling.


Kystartilleriforeningen Ønsker tillykke

FUNKTION

MEDL. NR

NAVN

VALGT ÅR

BEMÆRKNING

FORMAND (2 ÅR)

8132

BENNY HORN

1999

GENVALG 2017

NÆSTFORMAND (2 ÅR)

7566

ARVID GAARDBO

2005

GENVALG 2017

KASSERER (2 ÅR)

6912

FLEMMING LARSEN

2008

GENVALGT 2016

SEKRETÆR (2 ÅR)

7870

HANS VERNER POULSEN

2000

GENVALGT 2016

BESTYRELSESMEDLEM & SKYDEUDVALG (2 ÅR)

7640

ANDERS HANSEN

2000

GENVALGT 2016

REVISOR (1 ÅR)

8897

GEERT NIELSEN

2006

GENVALGT 2016

REVISOR (1 ÅR)

9051

HELMOUTH JØRGENSEN

2006

GENVALGT 2016

BESTYRELSESSUPPLEANT (1år)

8951

OLE SONNE

2009

GENVALGT 2016

BESTYRELSESSUPPLEANT (1år)

9071

JOHNNY FINN JØRGENSEN

2011

GENVALGT 2016

REVISORSUPPLEANT (1 ÅR)

7491

POUL BOLMGREN

2000

GENVALGT 2016

REPR. FORMANDEN

7870

HANS VERNER POULSEN

2003

GENVALGT 2016

FORMANDSMØDER (1 ÅR)

7870

HANS VERNER POULSEN

2003

GENVALGT 2016

FANEBÆRER (1 ÅR)

8951

OLE SONNE

2005

GENVALGT 2016

RESERVEFANEBÆRER (1 år)

7642

H. JEPPE JEPSEN

2005

GENVALGT 2016

KYSTARTILLERIFORENINGEN

Region Sjællands afdeling


BESTYRELSE M.M. EFTER GENERALFORSAMLING 2016 (2017)